Söker du efter nya erfarenheter?

 

Vill du hjälpa oss i Lions

Är du intresserad av att hjälpa andra? Att träffa nya människor? Som lionmedlem kommer du att använda din tid och dina färdigheter för att göra en skillnad, både lokalt och över hela världen. Tack vare dina erfarenheter som lionmedlem kommer du att tillgodogöra dig nya färdigheter, livslånga vänskapsband och att upptäcka nya saker om dig själv. Att bidra med frivilligt arbete hjälper inte endast människor i nöd, utan ger dig även en känsla av stolthet över väl utförda prestationer.

 

Vilka är Lions?

Lions medlemmar har som syfte att hjälpa andra och de tar sig an roller som organisatörer, förkämpar, penninginsamlare och frivilliga. Lions är:

 

• nära 1,35 miljoner män och kvinnor som strävar efter att göra en skillnad, både i sina respektive lokala samhällen och i världssamhället

• representerade i alla delar av världen, från små samhällen till stora städer

• förenade i att hjälpa andra och tjänar mer effektivt som grupp än på egen hand

 

Söker du efter frivilliginsatser som passar din livsstil?

Vill du ta dig an ledarroller? Vill du ge en hjälpande hand när behov finns? Ett medlemskap i Lions ger stora möjligheter till den typ av frivilliga insatser som passar dig. Du har möjlighet att arbeta med projekt som intresserar dig och du kan ta dig an ledarroller som passar dig.

 

Vad kan du göra som lionmedlem?

Lions Clubs International har det du söker – möjlighet att hjälpa andra människor, se nya horisonter och uppfylla dina mål. Ett medlemskap i Lions erbjuder dig ett fantastiskt spektrum av möjligheter.

Projekten kan variera från att städa upp i en park i ditt bostadsområde till att hjälpa till att förhindra flodblindhet i Afrika. Lionklubbarna erbjuder män och kvinnor ett stort antal möjligheter att lära sig nya saker och att växa, samtidigt som de tjänar lokalt och internationellt.

 

Lions medlemmar fortsätter att:

• fokusera på behov som ofta inte är tillgodosedda i deras samhällen, till exempel att lära skolbarn

  viktiga färdigheter, bygga lekplatser och bostäder samt att hjälpa äldre människor

• hjälpa blinda och människor med nedsatt syn genom att tillhandahålla synundersökningar samt erbjuda resurser och utrustning

• nå ut till ungdomar genom mentorprogram och utbildningsprogram

• informera om hälsofrågor, till exempel diabetes, hörselnedsättning och synnedsättning

• tillhandahålla katastrofhjälp, till exempel mat, förnödenheter och hälsoundersökningar

• arbeta tillsammans och individuellt för att skapa starkare samhällen. Som lionmedlem kommer du att förbättra livet för andra människor samtidigt som du berikar ditt eget liv. Som lionmedlem kommer du att göra en skillnad.

 

Hur ofta träffas lionklubbarnas medlemmar? 

I de flesta lionklubbar träffas medlemmarna en eller två gånger per månad för att planera projekt och för att handha klubbens verksamhet. Tidsåtgången är i huvudsak beroende på de samhällsaktiviteter de arbetar med. Att vara lionmedlem är en utmärkt möjlighet att lära känna samt skapa personliga och yrkesmässiga relationer med människor i samhället.

 

Är du intresserad av att bli medlem i Lions?

Vill du bli medlem kontakta Lions Club Uppsala. Berätta att du är intresserad av att bli medlem och att du vill vara med vid ett klubbmöte eller vid ett serviceprojekt för att lära dig mer. Är du intresserad av att bli medlem, eller har frågor som rör medlemskap, är Du välkommen att kontakta oss via  e-post: mail@uppsala.lions.se

LIONS BEHÖVER DIG!