Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se  Bidrag lämnas via SEB 5368 1024 685 eller Swish 123 514 86 63
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Stefan Uvenman, president
president@uppsala.lions.se

Styrelsen
 

 

Verksamhetsåret 2021 - 2022
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA.
Månadsmöte som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30
Hösten 2021: 15/9, 13/10 (obs-nytt datum), 17/11, 15/12
Våren 2022: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6

 

Lions Club Uppsala

Vi säljer välbrunnen hästmull från Gunsta till förmån för vår nationella och internationella hjälpverksamhet.

Leverans i förstärkt plastsäck, ca 35 l. Pris: 50 kr per säck. Hemkörning mot 10 kr tillägg.

Fri hemkörning vid köp av 3 eller fler säckar. Leverans inom 1 - 2 veckor efter beställning.

Beställ via epost: lions.godsel@sudata.se

Betalas kontant eller med Swish nr: 123 514 86 63

 

Nu har vi gått samman!

LC Uppsala Linné och LC Uppsala har den 10 juni 2020 beslutat att gå samman,
på ett gemensamt månadsmöte i Borgerskapets park.Vi ser alla fram emot en nystart!

Läs LC Linnés historia här!