Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se  Bidrag lämnas via SEB 5368 1024 685 eller Swish 123 514 86 63
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Marianne Olsson, president
president@uppsala.lions.se

Styrelsen
 

 

Verksamhetsåret 2019 - 2020
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA.
Månadsmöte som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30
Hösten 2019: 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12
Våren 2020: 22/1, 19/2, 18/3, 22/4, 13/5, 10/6