Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se  Bidrag lämnas via SEB 5368 1024 685 eller Swish 123 514 86 63
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Ragnar Linder, president
president@uppsala.lions.se

Styrelsen
 

 

Verksamhetsåret 2020 - 2021
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA.
Månadsmöte som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30
Hösten 2020: 16/9, 21/10, 18/11, 16/12
Våren 2021: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 9/6

 

Lions Club Uppsala

Vi säljer välbrunnen hästmull från Gunsta till förmån för vår nationella

och internationella hjälpverksamhet.

Leverans i förstärkt plastsäck, ca 35 l.

Pris: 50 kr per säck. Hemkörning mot 10 kr tillägg. Fri hemkörning vid köp av 3 eller fler säckar.

Leverans inom 1 - 2 veckor efter beställning.

Beställ via epost: lions.godsel@sudata.se  eller mobil 0769 071 861

Betalas kontant eller med Swish nr: 123 514 86 63

 

Nu har vi gått samman!

LC Uppsala Linné och LC Uppsala har den 10 juni 2020 beslutat att gå samman,
på ett gemensamt månadsmöte i Borgerskapets park.

Vi ser alla fram emot en nystart!