Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se  Bidrag lämnas via SEB 5368 1024 685 eller Swish 123 514 86 63
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Stefan Uvenman, president
president@uppsala.lions.se

Styrelsen
 

 

Verksamhetsåret 2022 - 2023
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA.
Månadsmöte som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30
Hösten 2022: 21/9, 19/10, 16/11, 14/12
Våren 2023: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 16/5 (tisdag), 14/6

 

Nu har vi gått samman!

LC Uppsala Linné och LC Uppsala har den 10 juni 2020 beslutat att gå samman,
på ett gemensamt månadsmöte i Borgerskapets park.Vi ser alla fram emot en nystart!

Läs LC Linnés historia här!